# جنگ_نرم

عزیمت کاروان ارتحال امام ازشهرآباد به تهران

همزمان با سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذارکبیرانقلاب 120نفرازشهروندان شهرآباد در قالب سه دستگاه اتوبوس و با همکاری سپاه شهرآباد -شهرداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید