خبرآمد خبری در راه است ...

خبرامدخبری در راه است ...

خداکنه همه ما خیلی خیلی خیلی زود شاهد ظهور حجت حق (عج) باشیم

خبررسیده که مهندس  محمدرضا مختاری  شهردار منتخب شهرتازه تاسیس شهرآباد بزودی زود شروع بکارخواهد کرد

منتظر خبرهای جدید تر باشید

/ 0 نظر / 10 بازدید