روز قدس روز اسلام است

دانلود در اندازه اصلی با حجم یک مگابایت

/ 1 نظر / 14 بازدید
سمانه

یه اعتراض دارم. چراداخل این عکس قبه الصخره بزرگتر وجلوه گریش بیشتر ازمسجدالقصی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرادررسانه قبه الصخره باگنبدطلایی را به جایه مسجدالقصی باگنبدنقره ای نشان می دهند؟؟؟ چراهمه مسجدالقصی راباگنبدطلایی میشناسن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟